ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.toptechno.bg

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Консултация може да бъде извършена по всяко време от 10 до 19:30 часа, от понеделник до петък и от 10:30 до 17:00 в събота на посоченият телефон за връзка.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между “Ай Америка” ООД, наричан още www.toptechno.bg от една страна и Потребителите, намиращи се на домейн www.toptechno.bg и използващи сайта, намиращ се на този домейн, както и отношенията на потребителите, използващи каквито и да било услуги предлагани от “Ай Америка” ООД.
Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, с натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настроящите Общи условия),

“Ай Америка” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Гео Милев” 45; ид. номер по Булстат: 204164611; ДДС Номер: BG204164611.

1. Условия за използване на Сайта на www.toptechno.bg
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
www.toptechno.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране
Предвид използването на Сайта на www.toptechno.bg, Потребителят може да разглежда сайте без да се регистрира. Регистрация е необходима само за определени фукнции и е по желание. Регистрацията е напълно безплатна. При регистрация, потребителя се съгласява да предостави вярна и актуална информация при попълване на регистрационната форма. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайта не носи отговорност за събития настъпили в следствие на това. Потребителя отговяра за последствията от тези свой действия.

3. Защита на личните данни.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъпва или да променя собствените си Лични данни, които са станали достояние на www.toptechno.bg, при въвеждането им от Потребителя.
С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от “Ай Америка” ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: куриерски фирми, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока. В случаите на онлайн покупка и при желание на потребителя да кандидатства за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, във връзка с маркетингови и рекламни цели на “Ай Америка” ООД, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели.

Сайта си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях
www.toptechno.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.toptechno.bg или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайта не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Предоставените препратки на Сайта на www.toptechno.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. www.toptechno.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.toptechno.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта
Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи.
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайта не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
www.toptechno.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;
Всички посочени цени на сайта цени са в български лева с включено ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Сайта има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайта не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.toptechno.bg
Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със “Ай Америка” ООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта; www.toptechno.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.toptechno.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Сайта си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното удобрение от страна на Потребителя.
www.toptechno.bg си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

8. Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.toptechno.bg или на неговият представител, извършващ доставкатаm пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайта се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.toptechno.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на “Ай Америка” ООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, www.toptechno.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.toptechno.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

9. Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок.  Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.

В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта(продавача) в писмен вид за отказа от покупка(чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

 • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават).
 • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането. Ако поръчката /продукта е заплатен, чрез карта онлайн, то сумата ще  бъде върната/ възстановена до 14 дни на същата карта с която е заплатена.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

 1. Гаранционно обслужване
  С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване www.toptechno.bg прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена ако се намира вътре в уреда) с данните на стоката и гаранционните срокове.
  Гаранцията губи валидност:
  а) при изгубена гаранционна карта;
  б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
  в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
  г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
  д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
  Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
  Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на www.toptechno.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.11. Други
  Сайта има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
  Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
  www.toptechno.bg управлява този Сайт от офисът си в София, България. “Ай Америка” ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.Техничестки консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 10:00 до 19:30 часа, от понеделник до петък и от 10:00 до 17:00 в събота.
  Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайта не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
  При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. “Ай Америка” ООД не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.toptechno.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.toptechno.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА